Startup Macedonia at the Balkan Changemakers’ Weekend

We are excited to announce that our members will be part of Balkan Changemakers’ Weekend in Struga organized by SECO EP, project supported by the Swiss government and implemented by Swisscontact, together with J.E. Austin.

The event starts on Friday August, 26th and will welcome startup community leaders from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Serbia and Kosovo. Participants for the weekend include representatives from SECO EP Macedonia, Albania, Serbia, Bosnia and Herzegovina; Oficina in Tirana, Albania; HUB385 in Zagreb, Croatia; Innovation Centre Kosovo and UNICEF Innovations Lab Kosovo in Prishtina, Kosovo; and StartUp Grind and StartUp Weekend in Skopje, Macedonia. Also in attendance will be start-up community members including Imagga from Bulgaria, Vollo from Croatia, and Brainster from Macedonia.

The main topic of the event will be: How to continue to inspire and motivate people to strive for entrepreneurship and developing innovative businesses?
We are looking forward meeting all those awesome community leaders who can share their experiences and give us constructive advice on how we can achieve our goals.

Здраво дизајнери, ни треба вашата поддршка!

Startup Macedonia e асоцијација која е формирана од стартап заедницата, со цел е да и помогне на стартап заедницата. Но, на почеток потребно ни е помош да креираме бренд.

Затоа објавуваме повик до македонските дизајнери да се приклучат на стартап заедницата, да и дадат поддршка на Startup Macedonia и да креираат лого за асоцијацијата. Идеите во векторски формат праќајте ги на startupmacedonia (at) gmail. На крај ќе ги објавиме сите идеи. 🙂

Идејата за да се стартува Startup Macedonia како асоцијација доаѓа од група на стартап ентузијасти, експерти, инвеститори, акцелератори и организации кои имаат заедничка цел – да ја поврзат македонската стартап заедница и да ги охрабрат и помогнат стартапите да креираат поволна и креативна средина за работа.

Македонскиот стартап систем не е доволно развиен, но не поради недостаток на амбицијата, туку поради недостатокот на меѓусебната соработка, транспарентност и поддршка меѓу заедницата; кои се важни за градење на една здрава и креативна заедница.

Startup Macedonia ќе биде организација чии цели се следни:

 • Да го поттикне претприемачкиот дух, и да охрабри култура на иновации и стартап-инвестиции.
 • Да ја поврзе стартап заедницата и сите кои се вклучени во еко-системот.
 • Да креира дата база на стартапи, ментори и експерти кои ќе споделуваат знаење.
 • Да креира средина каде ќе се разговара отворено за проблемите и решенијата, и заедно ќе се работи кон поголема иновативност.
 • Идентификување на проблемите, решенијата и елиминација на бариери кои го ограничуваат развојот на стартапите во Р. Македонија.
 • Подобрување на правната регулатива која се однесува на стартапите и зголемување на атрактивноста за инвеститори надвор од Р. Македонија.
 • Да ги промовира и поддржи настаните, хакатоните и демо деновите.
 • Да поттикне соработка помеѓу македонските стартапи и интернационалните стартапи, стартап акцелератори и организации, фондови, и други иницијативи.
 • Да поттикне соработка помеѓу бизнис заедницата во Македонија за да се креираат закони и бизнис култура кои ќе поттикнат иновативност.
  ….

Секој може да се вклучи во Startup Macedonia. Aко сте организација или институција пополнете ја оваа форма, ако сте стартап, пополнете ја оваа форма.

Introducing Startup Macedonia

Startup Macedonia is an Association created by a group of Macedonian startup enthusiasts, experts, investors, accelerators and organisations. We have one common goal: to connect the Macedonian startup community, encourage and help create a suitable and creative work environment for startups in Macedonia.

One of the first goals of Startup Macedonia is to map all the players in the Macedonian startup ecosystem. In order to do that, we need your contribution! The initial meeting of the Macedonian startup ecosystem leaders was to sit down, talk and map real problems that each organization or institution, as well as the whole community is facing.

The association was created by the startup community with their full support. But in order to give back to the community, we need your contribution!

Thank you for your support! 🙂