Job opening at Startup Macedonia

Startup Macedonia is looking for a versatile and skillful Project Manager who will help us with the development of a new ecosystem-wide startup platform. The platform is being built with the partnership of multiple organizations, experts and donor.

The job:

 • This is a paid employment for 2 years, with an option to extend the contract further.
 • You will work with Startup Macedonia’s board, external consultants and experts, as well as connect with the Macedonian startup ecosystem on daily basis.
 • You will manage the project’s development and see that deadlines are reached on time.
 • You will work on improving Startup Macedonia’s brand and its network of local and international partners.
 • This includes event organizing, content creation & promotion of the organization and the ecosystem on social and other digital channels.

What we offer:

 • Paid employment for two years.
 • Open access to the entire ecosystem. You’ll work with startups, experts, consultants, startup organizations, funds, investors, government and donors on daily basis.
 • You’ll be paving the way for a better and more structured ecosystem.
 • You’ll learn a lot… we all have and continue to do so.

The qualifications:

 • You need to know something about startups.
 • You are dedicated, communicative, open-minded and tech-savvy.
 • You have experience, or some knowledge, in project management.
 • You are ready to go the extra mile in order to do a great job.
 • You are responsible and you respect deadlines. No exceptions.
 • Are comfortable in writing and communicating in English.
 • You have some digital marketing experience or are interested to expand your skillset.

Feel free to contact us with further questions. We are expecting CVs and cover letters at startupmacedonia (AT) gmail (.) com by 1st of February 2019.

Стартап Македонија се формира како заедница на креативни претприемачи

Стартап Македонија е основана како непрофитна Асоцијација на стартапи, креативни претприемачи, акцелератори и инвеститори кои ќе работат заедно да креираат средина во која иновативноста ќе биде наградена и новите идеи ќе бидат претворени во издржани бизниси. Македонија за жал заостанува зад своите најблиски соседи кога се иновациите во прашање, но сега повеќе од било кога претходно, има интерес и потенцијал со кој можат да се охрабрат претприемачите во создавање на нови иновативни компании.
Стартапите се есенцијални за развојот на економијата и напредокот на Македонија, вели Глигор Дачевски, директор и основач на DoxOut и SportyPal. Затоа првите дејности на Стартап Македонија ќе биде да се мапираат екосистемот на сите нови компании и организации кои работат со иновациите.
„Стартап Македонија ја создадовме со цел да ја зголемиме свесноста за значењето на стартапите; поорганизирано да преземаме мерки и акции со цел да се развива, како и да си помогнеме самите себеси, со споделување на искуства и знаење за развој на стартапити во кои делуваме“, вели Глигор. „Сакаме да се запознаеме или да направиме еден репозиториј на активните членови на таа заедница, да поддржиме настани кои ја промовираат и потенцираат стартап културата, до акции кои ќе значат промена на легислативата за да можат стартапите рапидно да се развиваат, а инвеститорите непречено и стимулативно да инвестираат во нив“.
Заедно основачите на новите компании и искусните претприемачи се согласуваат дека Стартап Македонија може да помогне во креирање на продуктивна бизнис средина. Но, првин треба да се решат основните проблеми како создадевање култура на соработката, во која иновативноста ќе бида секојдневние. „Пред дa збoрувaме зa вмрежувaње нa стaртaп зaедницaтa, нaјпрвo требa дa јa изградиме, дa функциoнирaме кaкo зaедницa. Ние сме се уште вo oвaa фaзa. Дa спoделувaме знaење, искуства, кoнтaкти, дa соработуваме…“, вели Наташа Петкова, ко-основач на Fox Media House.
„Изoлирaнoстa е еден oд нaјгoлемите прoблеми нa кoи сметaм декa требa дa рaбoтиме. Требa дa рaбoтиме и нa прoмoвирaње и грaдење нa стaртaп духoт. Ни недoстaсувa мaлку aгресивнoст и хрaбрoст дa ги грaбнеме мoжнoстите. Знaеш ли сaмo кoлку нaши стaртaпи се имaaт oткaжaнo вo мoментoт кoгa инвеститoрите ќе им кaжaт декa се зaинтересирaни дa инвестирaaт вo нив?“, вели Наташа.
Предизвиците со кои се соочуваат иновативните македонски компаниии се многубројни и чести, но постојат решенија, вели Давид Павловски, директор на Founders Institute. За Давид, Стартап Македонија претставува шанса да се креира уникатна заедница која ќе споделува важни информации што ќе им помогнат на претприемачите.

„Секој иден стартап треба да се фокусира на неколку релеванти точки: да најде листа на добри локални ментори; да најде експерти кои ќе му помогнат во градење на компанијата во сите сегменти, од маркетинг до продажба и инвестиции; место каде стартапите ќе можат да разговараат за equity и други клучни работи што му се потребни на еден претприемач да се развива. Стартап Македонија треба да биде заедница каде за прв пат претприемачите ќе можат да соработуваат со луѓе што имаат вештини како нив“, вели Давид.

За Петар Ниновски, основач на Brainster, соработката помеѓу локалните и регионалните претприемачи ќе значи само поттик да се создадат успешни и иновативни бизниси. „Колку посилна заедница толку подобро за сите нас. Конкретни промени можат фа се направат само со здружено делување“, вели тој.
Една од примарните задачи на Стартап Македонија е да го поврзе претприемачите во другите градови. Скопје е метрополата која е домаќин на поголемиот број стартапи и претприемачи, но има иновативни компании кои се основани и Скопје, Битола, Струмица и Охрид. Јасна Тренгоска, ко-основач на H-Sense и директорка на Girls in Tech Macedonia, вели дека обврската на заедницата е да потикне брилијантните идеи да станат вистински бизниси кои ќе ја освојат Македонија, и можеби нивната успешна приказна ќе излезе надвор од границите..
„Мислам дека конкурентноста на стартапите многу зависи од mindset-от на основачите и луѓето кои работат во одреден стартап. Често среќавам луѓе со брилијантни стартап идеи, кои можеби и никогаш нема да се реализираат и да се најдат на пазарот, бидејќи понекогаш сопствениците на тие идеи не се подготвени да превземаат ризици. Од овој аспект, мислам дека е обврска на заедницата да помогне во креирањето на по-динамичен и претприемачки начин на размислување кај луѓето, со што би се охрабриле да се впуштаат во предизвици и поуспешно да го реализираат својот потенцијал“, вели Јасна.

За сега, предизвиците се пред целата заедница на Стартап Македонија да ги оствари целите кои ќе донесат поконкуретна претприемачка култура. „Јaс мнoгу би сaкaлa дa мoжaм еден ден дa нaбрoјaм бaрем три стaртaпи сo кoи се гoрдеaм. Лoкaлни стaртaп херoи, кoи имaле гoлемa пoбедa. Тoгaш ќе кажам декa oвaa зaедницa си јa oствaрилa својата мисијa, a и јaс свoјaтa“, вели Наташа.

Startup Macedonia at the Balkan Changemakers’ Weekend

We are excited to announce that our members will be part of Balkan Changemakers’ Weekend in Struga organized by SECO EP, project supported by the Swiss government and implemented by Swisscontact, together with J.E. Austin.

The event starts on Friday August, 26th and will welcome startup community leaders from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Serbia and Kosovo. Participants for the weekend include representatives from SECO EP Macedonia, Albania, Serbia, Bosnia and Herzegovina; Oficina in Tirana, Albania; HUB385 in Zagreb, Croatia; Innovation Centre Kosovo and UNICEF Innovations Lab Kosovo in Prishtina, Kosovo; and StartUp Grind and StartUp Weekend in Skopje, Macedonia. Also in attendance will be start-up community members including Imagga from Bulgaria, Vollo from Croatia, and Brainster from Macedonia.

The main topic of the event will be: How to continue to inspire and motivate people to strive for entrepreneurship and developing innovative businesses?
We are looking forward meeting all those awesome community leaders who can share their experiences and give us constructive advice on how we can achieve our goals.

Здраво дизајнери, ни треба вашата поддршка!

Startup Macedonia e асоцијација која е формирана од стартап заедницата, со цел е да и помогне на стартап заедницата. Но, на почеток потребно ни е помош да креираме бренд.

Затоа објавуваме повик до македонските дизајнери да се приклучат на стартап заедницата, да и дадат поддршка на Startup Macedonia и да креираат лого за асоцијацијата. Идеите во векторски формат праќајте ги на startupmacedonia (at) gmail. На крај ќе ги објавиме сите идеи. 🙂

Идејата за да се стартува Startup Macedonia како асоцијација доаѓа од група на стартап ентузијасти, експерти, инвеститори, акцелератори и организации кои имаат заедничка цел – да ја поврзат македонската стартап заедница и да ги охрабрат и помогнат стартапите да креираат поволна и креативна средина за работа.

Македонскиот стартап систем не е доволно развиен, но не поради недостаток на амбицијата, туку поради недостатокот на меѓусебната соработка, транспарентност и поддршка меѓу заедницата; кои се важни за градење на една здрава и креативна заедница.

Startup Macedonia ќе биде организација чии цели се следни:

 • Да го поттикне претприемачкиот дух, и да охрабри култура на иновации и стартап-инвестиции.
 • Да ја поврзе стартап заедницата и сите кои се вклучени во еко-системот.
 • Да креира дата база на стартапи, ментори и експерти кои ќе споделуваат знаење.
 • Да креира средина каде ќе се разговара отворено за проблемите и решенијата, и заедно ќе се работи кон поголема иновативност.
 • Идентификување на проблемите, решенијата и елиминација на бариери кои го ограничуваат развојот на стартапите во Р. Македонија.
 • Подобрување на правната регулатива која се однесува на стартапите и зголемување на атрактивноста за инвеститори надвор од Р. Македонија.
 • Да ги промовира и поддржи настаните, хакатоните и демо деновите.
 • Да поттикне соработка помеѓу македонските стартапи и интернационалните стартапи, стартап акцелератори и организации, фондови, и други иницијативи.
 • Да поттикне соработка помеѓу бизнис заедницата во Македонија за да се креираат закони и бизнис култура кои ќе поттикнат иновативност.
  ….

Секој може да се вклучи во Startup Macedonia. Aко сте организација или институција пополнете ја оваа форма, ако сте стартап, пополнете ја оваа форма.

Introducing Startup Macedonia

Startup Macedonia is an Association created by a group of Macedonian startup enthusiasts, experts, investors, accelerators and organisations. We have one common goal: to connect the Macedonian startup community, encourage and help create a suitable and creative work environment for startups in Macedonia.

One of the first goals of Startup Macedonia is to map all the players in the Macedonian startup ecosystem. In order to do that, we need your contribution! The initial meeting of the Macedonian startup ecosystem leaders was to sit down, talk and map real problems that each organization or institution, as well as the whole community is facing.

The association was created by the startup community with their full support. But in order to give back to the community, we need your contribution!

Thank you for your support! 🙂